Novinky

Dňa 8.decembra 2016 sme sa zúčastnili na slovensko-maďarskom fóre, ktoré sa konalo v Budapešti.

Išlo o oficiálne 2.zasadnutia slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky hospodárskej spolupráce pod záštitou SARIO. Cieľom bolo hľadanie nových obchodných príležitostí a nadviazanie užšej spolupráce s našimi súčasnými kazašskými partnermi.

 


Fotky z medzinárodnej aktivity: