tel. kontakt:

+421 2 556 41 318

IMG 7738

Termín realizácie: 2011-2012

Hodnota zákazky: 1 mil EUR

Predmet zákazky: Výstavba kongresového centra v obci Zlín Otrokovice

 

 

 

Stavebné práce:

Príprava staveniska

Výkopové práce

Výstavba špeciálnych základov

Výstavba kompletného parkovacieho domu

Dodanie osvetlenia

Prípojka inžinierskych sietí

Výstavba integrovaného systému správy budovy