tel. kontakt:

+421 2 556 41 318

IMG 7584 Termín realizácie: 2015-2016

Hodnota zákazky: 1 486 880 EUR

 

Predmet zákazky: Petros Partners s.r.o. – Výstavba výrobnej haly a inštalácia novej technológie na výrobu kvasenej zeleniny.

 

 

 

 

Predmetom spolupráce so spoločnosťou Petros Partners bolo financovanie, verejné obstarávanie, projektový manažment, finančný manažment