tel. kontakt:

+421 2 556 41 318

...Termín realizácie: 2014-2015

Hodnota zákazky: 1 674 142 EUR

Predmet zákazky: Výstavba Relax Centra II a Relax Parku, akvizícia prevádzkových strojov a zariadení.

 

 

 

 

Predmetom spolupráce so spoločnosťou ARPROG bolo financovanie, projektový manažment.