tel. kontakt:

+421 2 556 41 318

 

banner5

 

Poradenstvo *  Výstavba a rekonštrukcia * Strojárska výroba * Financovanie

 

 

Predaj nádob, sudov a obalových komponentov pre pivovarnícky a vinársky priemysel

 

Spoločnosť ENERGIA INVEST SK s.r.o. kladie zvýšený dôraz na ekológiu a životné prostredie. Venujeme sa dovozu moderných obalových komponentov v oblasti potravinárskeho priemyslu.

 

Výroba, import a export strojárskych a potravinárskych technológií


V spolupráci s PSG PLUS, s.r.o. sa zameriavame na konštrukciu, projekciu, výrobu a servis potravinárskych strojov. Cieľom oboch spoločností je vyrobiť cenovo prijateľné zariadenia, prispôsobovať sa požiadavkám zákazníkov a poskytovať záručný a pozáručný servis. Spolupráca oboch spoločností sa prejavuje zvýšeným exportom do krajín strednej a východnej Európy.


Výroba komponentov pre CNC stroje


Naša spoločnosť sa zaoberá aj distribúciou vymeniteľných rezných doštičiek zo zliatiny karbidu pre sústruženie a poradenstvom v oblasti technológie výroby. Vymeniteľné rezné doštičky sú normalizované, majú mnoho tvarov a veľkostí. Ich označovanie je podľa normy ISO.


Zabezpečenie financovania rekonštrukcie a modernizácie technologických celkov a stavieb


Vypracujeme komplexnú  projektovú dokumentáciu. Vyhľadáme investorov a investičné prostriedky. Predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na spolufinancovanie projektov.


Modernizácia výrobných kapacít pre strojárske technológie


Venujeme sa neustálej obnove, modernizácií a rozširovaniu výrobných kapacít od ktorých závisí rozvoj každého podniku.