tel. kontakt:

+421 2 556 41 318

aNáš produktový list

 

Naša spoločnosť sa zaoberá okrem iného aj distribúciou vymeniteľných rezných doštičiek pre sústruženie, fréz a poradenstvom v oblasti výroby technológie.

 

Materiálom použitým pri výrobe vymeniteľných rezných doštičiek je spekaný karbid volfrámu, ktorý sa vyrába práškovou metalurgiou a sú to vlastne zmesi práškov tvrdých vysokotaviteľných kovov. Pri výmenných rezných doštičiek je použité povlakovanie povrchu - CVD, ktorého výsledkom je zvýšenie húževnatosti a oteruvzdornosti. Upínanie je možné skrutkou alebo prítlačnou doštičkou.


Vymeniteľné rezné doštičky sú normalizované, majú mnoho tvarov a veľkostí. Ich označovanie je podľa normy ISO. 

 

Preto aby sme dosiahli čo najvyššiu možnú produktivitu obrábania je veľmi dôležitá správna voľba tvaru rezného nástroja. Voľba materiálu a geometrie reznej hrany majú zvláštnu úlohu. Aj keď si navolíme správne parametre, môže sa stať, že doštička svojou trvanlivosťou nebude optimálna. V priebehu obrábania vznikajú vibrácie, ktoré sú vyvolané chybným upnutím obrobku, nedostatočnou tuhosťou držiaka nástroja, chybným nastavením rezných podmienok spôsobuje predčasné ukončenie trvanlivosti reznej hrany.

 

Tvar vymeniteľnej reznej doštičky je potrebné voliť v súlade s uhlom nastavenia hlavnej reznej hrany a jej mnohostrannou aplikáciou. Z hľadiska tuhosti, stability a hospodárnosti by sme mali voliť vymeniteľné rezné doštičky s väčším uhlom hrotu.


Zákazníkovi sme schopní vytypovať doštičky po dodaní nasledovných informácii:

1. ISO označenie geometrie používaných doštičiek

2. ap - hĺbka triesky

3. označenie obrábaného materiálu

 

Medzi našich spokojných klientov patria:
EVPÚ PRO a.s.
MIKON spol. s r.o.
PSG PLUS s.r.o.
ENERGYCO, s.r.o.

 

 

Ceny našich produktov sú záležitoťou individuálneho rokovania a sú poskytované na vyžiadanie.